Animales (18)

Filo Moluscos
Clase Bivalvia
Orden Ostreoida: Vieira
Clase Gaterópodos
Subclase Pulmonata: Caracol

Filo Artrópodos
Clase Insectos
Orden Himenópteros: Hormiga

Filo Cordados: Animales con notocorda.
Clase Actinopterigios
Orden Aguilliformes:
Anguila europea
Clase Hyperoartia
Orden Petromyzontiformes: Lamprea
Clase Mamíferos
Orden Cetáceos:
Ballena de Groenlandía, Ballena franca, Ballena gris, BelugaDelfín, Marsopa, Narval, Orca,
Orden Carnívoros: Oso

Animales extinguidos
AmonitesDinosaurio, 

Animales fantásticos
DragónUnicornio,