Lazo

Lazo

Definición: Atadura o nudo de cintas o cosa semejante que sirve de adorno o reivindicación.